Multiple.pl

wsparcie: dobre

Eksport na ospn.pl powinien być dostępny w programie Multiple.pl

Prosimy się skontaktować z działem obsługi klienta platformy Multiple.pl w wszelkimi pytaniami dot. jego konfiguracji.

Dane potrzebne do konfiguracji eksportów, zostaną wygenerowane po uprzednim kontakcie z firmą Pixey.