Galactica

wsparcie: dobre

Aby zacząć eksport swoich ofert z programu Galactica należy skontaktować się z działem obsługi klienta Galactica Virgo i poprosić o ustawienie importów do ospn.pl

Prosimy podać takie dane:

  • serwer (ftp): ftp.ospn.pl
  • użytkownik: (taki jak przydzielił BOK)
  • hasło: (take jak przydzieliło BOK)
  • Prosimy o pełne informacje o lokalizacji ofert!