Agencja3000

wsparcie: dobre

Aby zacząć eksport swoich ofert z programu Agencja3000 należy skontaktować się z działem obsługi klienta Agencja3000 i poprosić o ustawienie importów do ospn.pl

Prosimy podać takie dane:

  • serwer (ftp): ftp.ospn.pl
  • użytkownik: (taki jak przydzielił MSPON)
  • hasło: (take jak przydzieliło MSPON)
  • Prosimy o pełne informacje o lokalizacji ofert!